Január végéig tart az idei falugondnoki képzés

November elsején megkezdődött a somogyi falugondnoki képzés. Ez 170 órából áll, melyből 52 óra elméleti- és 118 óra gyakorlati oktatás, melyet záróvizsga követ.
 

Somogy Vármegyei Önkormányzat a 2023-as esztendőben önállóan szervezi meg a falugondnokok képzését, melynek célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, tanyákon végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére. Tervek szerint a falugondnoki és tanyagondnoki képzést 2023. november 1. és 2024. január 31. napja között bonyolítják le, majd záródolgozat következik, ezt követően pedig Kaposváron záróvizsgát kell tenni 2024. február 28-ig. Minderről Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke tájékoztatott a szervezet honlapján.
Mint olvasható, az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek helyzetéből, elsősorban az alacsony lakosságszámból és az elhelyezkedésből, intézményhiányból adódó hátrányok kiküszöbölése érdekében falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatást biztosíthatnak a települések. Falugondnoki, illetve tanyagondnoki munkakörben azonban csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi. 2021. január 1-től a képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján. A képzést a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzatnak legalább évente egy alkalommal kell megtartania.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Aktív iskola - Egészséges táplálkozás hete

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!