Vadak okozta kártételekről is beszámolt a HÍD Televízió

A vadászatra jogosultak minden esetben fizetnek, ha területükön a vadak kárt okoznak.  Dr. Hetzer Bernadett három jogcímet különböztetett meg a Barcsi Krónikának adott interjújában. Ezek a vadkár, vadászati kár és vadban okozott kár.

 

A környéken élő nagyszámú vadállomány miatt a közúti baleseteket jelentő, vad elütések miatt a vadban okozott kár a legismertebb, amikor egy gépjármű ütközik egy vaddal és ennek következtében a vad elpusztul. Ebben az esetben a gépjármű vezetője felelős a vad elvesztésével együtt járó kárért. A károsult ebben az esetben a vadászatra jogosult társaság. A gépjárművezető az autóban keletkezett kárt követelheti a vadászatra jogosult szervezettől bizonyos körülmények között. A kár mértékének felmérésére közlekedési szakértőt kell felkérni és a rendőrséget is ki kell hívni a helyszínelés miatt. A Polgári Törvénykönyv és a Vadászati Törvény együttes komplex figyelembevételével lehet egyik, illetve másik fél kártérítését megítélni, de fontos tudni, hogy akár mindkét fél élhet ezzel a jogával. A nagy számú vadállomány miatt a vadkár sem ismeretlen környékünkön, de erről jobbára csak a gazdálkodók tudnak. Ez akkor keletkezik, amikor a vadak a vadászatra jogosult területnek a mezőgazdasági termőterület részén okoznak kárt például a termésben, veteményben. Ilyen esetben a teljes termőterület 10%-át meghaladó mértéknél lehet vadkár eljárást lefolytatni. Vadászati kárról akkor beszélünk, amikor a vadászaton résztvevők okoznak kárt mezőgazdasági területeken. Akár nagy, egybefüggő területeken, akár zártkertekben. A kárért minden esetben a vadászatra jogosult személy, vagy társaság felelős, de a másik fél felelőssége is vizsgálható.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

3. Advent

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!