Tájékoztató pályázat befejezéséről

Befejeződött az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 kódszámú, A KULTÚRÁK ÖSSZEFOGÁSA A KÖZÖSSÉGÉRT-HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A BARCSI JÁRÁSBAN elnevezésű projekt. 

A projekt célja: A konzorciumi települések lakosságának (12.719 fő) társadalmi felzárkózása érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítására. 

A projekt operatív céljai, tevékenységek: · Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztathatóságának javítása, fejlesztése, · A célcsoport felkészítése a munkába állásra, kompetencia fejlesztés, ·A munkáltatók célcsoport fogadására való felkészítése, · Széleskörű partnerség kialakítása, az igények, tevékenységek, kezdeményezések összehangolása, · A helyi humánerőforrás fejlesztési irányainak, és bővítési potenciáljának feltérképezése, · Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése, ·Ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakítása · Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása · Szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása · Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megvalósítása · Közösség egészségfejlesztése, a közösség egészségkultúrájának fejlesztése · Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek megvalósítása · A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.

A szerződött támogatás összege: 249.955.320,- Ft 

A projekt összköltsége: 249.955.320,- Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt megvalósítói: 

Konzorcium vezető: Barcs Város önkormányzata 

Konzorciumi partnerek: · Darány Község Önkormányzata, · Szulok Község Önkormányzata, · Potony Község Önkormányzata, · Kastélyosdombó Község Önkormányzata · Barcsi Szociális Központ · Kistérségi Járóbetegellátó Központ 

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Terasz – DDRF Symphonic Band

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!