Május 2-án és 3-án lesznek az óvodai beíratások Barcson

Május 2-án és 3-án lesznek Barcson az óvodai beíratások. A szülőket reggel 7 és délután17 óra között várják majd Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Hársfa utcai székhelyén. A szerkesztőségünknek küldött közleményben kiemelik: az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, és az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. 

Az óvoda azonban felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai jogviszony létesítéséhez és a beíratáshoz a szülők vigyék magukkal a szükséges dokumentumokat, hogy melyek ezek, az a Barcs város honlapján fellelhető hirdetményben olvasható.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Barcs Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. december 21-i ülése

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!