A külföldön iskolába és óvodába járók szüleinek is szól a beiratkozás

A külföldön iskolába illetve óvodába járók szüleinek értesíteniük kell a hatóságokat arról, hogy teljesítik a törvényi kötelezettségeiket.

Hazánkban minden 3. életévét betöltött gyermeknek négy órában óvodába kell járnia, ez alól mentességet kérhet a szülő. A beiratkozásnak azonban már az óvodában is meg kell történnie. Ha külföldön él a család, akkor arról a beiratkozást követő 15 napon belül értesítenie kell a területileg illetékes jegyzőt. Amennyiben a jövőben szeretnék külföldön óvodába járatni gyermeküket a szülők, akkor előzetesen kell azt jelezniük a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti jegyzőnél. Barcson május 6-án illetve 7-én lesz az óvodai beiratkozás a Hársfa utcai óvodába kell menniük a szülőknek. Az óvodáztatás alól addig a tanévig adhat felmentést a jegyző, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti. Ezt a kérvényt a védőnő és az óvodavezető egyetértésével lehet benyújtani a beiratkozások kezdetéig. Az időközben megváltozott körülményekre hivatkozva is lehet mentességet kérni, ezt minden esetben egyedileg bírálják el. Az iskolák esetében a külföldön teljesített tankötelezettségről szóló igazolásokat nem a jegyzőnek, hanem a területileg illetékes járási hivatalnak kell benyújtani. Az iskolákba történő beiratkozás a Barcsi Járásban április 11-én és 12-én lesz, minden általános iskolában várják ezeken a napokon a szülőket, beiratkozni a választott iskolában kell majd.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Terasz - Hogyan nyaraljunk biztonságban?

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!