Gépjárműszentelés lesz Csokonyavisontán

Vasárnap autóval megy minden család templomba Csokonyavisontán. Gépjárműszentelés lesz. Tamás atya évek óta, a szentmisét követően, a Római Katolikus Templom előtti parkolóban Szent Kristóf segítségét, és közbenjárását kérve megáldja az utazást szolgáló járműveket.
 

Az atya minden évben értesíti a falu lakóit, Szent Kristóf ünnepéről, mely a hitterjesztő vértanúságának napja, ez július 25.  A hagyomány szerint Kristóf kánaánita volt, aki a Jézussal való találkozás után tért keresztény hitre. Lükiában terjesztette a kereszténységet; hitéért Decius római császár lefejeztette. Ő lett, a tizennégy segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja. A hatalmas méretű Kristóf, az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, mivel a legenda szerint vállán hordta át egy folyón a zarándokokat egyik partról a másikra. Rá emlékezve szentelik az autókat Csokonyavisontán vasárnap a 9 órakor kezdődő szentmisét követően szentelik meg.

Történet:

Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt valamitől, mégpedig a kereszt jelétől -- így jutott el Kristóf végül Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha zarándokok érkeznek a folyóhoz és félnek a víz sodrától, akkor hatalmas erejét használja arra, hogy segítségükre legyen az átkelésben. Kristóf készített magának egy kunyhót, és egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyerek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Szívesen teljesítette kérését. A kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára, de amikor elért vele a folyó közepéig, mintha ólmot cipelt volna. A víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen vele a túlsó partra. Ott a fiú elmagyarázta neki az előzőleg fölvett keresztség misztériumát, és azt mondta: ,,Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ, mert a Teremtő volt, akit a válladon áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, akinek szolgálsz.'' (https://archiv.katolikus.hu/szentek/szent396.html)

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Terasz - Hogyan nyaraljunk biztonságban?

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!