Csak az 50 méternél mélyebb kutakat kell engedélyeztetni

Megjelent a napokban a háztartási vízigényt kielégítő kutak engedélyeztetéséről szóló rendelkezés. Csak 50 méternél mélyebbről érkező víz esetében szükséges az engedélykérés, a már meglévő többinél bejelentés sem szükséges.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény legutóbbi módosítása szerint háztartási vízigényt kielégítő kútnak minősül az évi 500 m3 -t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek ivóvízellátásának, vagy személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől. Ahol ilyen létesült, és működik, azt nem kell bejelenteni, amennyiben a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg.
2024. januárjától már van némi kitétel. Ahol ezentúl létesítenek kutat, ott abban az esetben nem kell még bejelentést sem tenni, ahol kockázatmentes területen, 50 métert nem meghaladó a vízvétel. Ha, ugyan kockázatmentes terület, de 50 méternél mélyebb a kút, ott vízjogi engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi igazgatóságtól. Viszont, amennyiben kockázatos területen történik a fúrás, ott akkor is be kell jelenteni a háztartási vízigényt kielégítő kút létesítését, ha az nem 50 méternél mélyebb. Amennyiben igen, úgy vízjogi engedély köteles.
Vagyis az első vízzáró réteget elérő, vagy meghaladó kút minden esetben engedélyköteles, a 20-30 méter mélyek esetében csak bejelentési kötelezettség lép fel, ha kockázatos területen valósul meg. Az, hogy mi minősül kockázatos területnek, az a vízügyi igazgatóság honlapján megtekinthető.
Részletes tájékoztató a város honlapján, a barcs.hu oldalon is olvasható.

A kockázatos területek térképe elérhető http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/ honlapon, ahol a helyrajzi szám kereső segítségével informálódni lehet az ingatlan elhelyezkedéséről.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Aktív iskola - Egészséges táplálkozás hete

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!