Barcsi tájékoztató gazdaság-átadásról

Agrárfórumot rendeztek a héten Barcson. Dr. Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára, a családi gazdaságon belüli tulajdonátadás lehetőségeiről beszélt az eseményen. A megjelent környékbéli mezőgazdasági vállalkozóknak elmondta, a téma nagyon akkut, hisz a gazdák átlagéletkora 58 év. Ezért, gazdaság átadást segítő pályázat érhető el, mely egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást jelent a magyar gazdáknak.

2023. január 1. napján lépett hatályba a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív közreműködésével kidolgozott „az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény". Ez a gazdaságátadás jogi kereteit is meghatározza, és a pályázati forrást is. A gazdaságátadási szerződés megkötésével és egy sikeres pályázattal akár 40-100 ezer eurós támogatás is elnyerhető, ami a gazdaság működtetésére fordítható. A gazdaságátadás csak természetes személyek között jöhet létre. A pályázathoz az átadandó mezőgazdasági üzemnek minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euró mezőgazdasági árbevétellel kell rendelkeznie. A pályázat kedvezményezettje az a személy lesz, aki átveszi a gazdaságot és annak kötelezettségeit.
Fontos tudni, hogy az örökös (pl. özvegy) is lehet átadó abban az esetben, ha az a személy, aki megfelelt a feltételeknek, már elhunyt, és az is fontos, hogy a gazdaság átvevőjének szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

Gazdaságátadó lehet:

az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, és

a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású földterülete több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Gazdaságátvevő lehet:

az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel, és

aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy

a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (de kizárólag bedolgozói munkaviszony, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági társasági tevékenység" fogadható el).

A gazdaságátvevő esetében a támogatási összegek:

10 000 – 50 000 euró STÉ között 40 000 euró

50 000 – 100 000 euró STÉ között 70 000 euró

100 000 euró STÉ fölött 100 000 euró

A gazdaságátadó is igényelhet támogatást:

10 000 – 50 000 euró STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 euró

50 000 – 100 000 euró STÉ között 60 000 euró

100 000 euró STÉ felett 70 000 euró

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Aktív iskola - Egészséges táplálkozás hete

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!