Barcs város elismerései a Magyar Kultúra Napján

2024. január 25-én tartották a Barcsi Városi Könyvtárban a település Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségét, ahol elismeréseket is átadtak. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága, 9/2024.(I.16.) számú határozatával, a 2024. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából városi szintű kitüntetésben részesítette Kertész Attila, Liszt Ferenc díjas karnagyot, a Barcsi Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola tantestületét, és Pandur Máriát. Az elismeréseket a város polgármestere, Koós Csaba, és a szakbizottság elnöke, Varga Zoltán adta át.

Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, 2022. tavaszától vette át a Bárdos Lajos Vegyeskar karnagyi teendőit. Művészetét, karnagyi munkáját a rendkívül alapos elmélyültség, a legapróbb részletekre kiterjedő kidolgozottság, a tökéletességre törekvés, valamint egy erőteljes, de differenciált hangzásvilág jellemzi, melynek következtében az elmúlt két évben a kórus hatalmas fejlődésen ment keresztül.

Felkészültsége, pedagógusi és emberi tisztessége, a zene iránti alázata példamutató lehet mindenki számára. Tevékenységének köszönhetően olyan kórustalálkozók, hangversenyek kerültek megrendezésre, melyek teltházasak voltak és a magas színvonalú produkciókat  a közönség rendre vastapssal minősítette. Ezek a rendezvények Barcs város kulturális életét gazdagították, és értéket teremtettek.

Kapcsolatainak, valamint a kórus fejlődésének köszönhetően méltón képviselték városunkat 2023. évben a Pécsi Dalosnapon, Siklóson a 3. alkalommal megrendezett Tenkes Kórusfesztiválon, valamint Sásdon a Vidám Kórusok Találkozóján.

Barcs Város számára nagy megtiszteltetés, hogy Kertész Attila a kulturális élet színvonalának javítását szívügyének tekinti, a Bárdos Lajos Vegyeskar számára olyan fejlődési lehetőséget biztosít, amelyre a kórus életében az elmúlt 30 évben nem volt példa.

A Barcsi Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola Nevelőtestülete is elismerésben részesült.

Barcson a zeneoktatás 55 éves múlttal rendelkezik. Az intézmény nevelőtestülete kezdetektől fogva Barcs város kulturális életét gazdagítja, hagyományait ápolja és értékeket közvetít.

A múltban történt szervezeti változásnak köszönhetően nemcsak zenei vonatkozásban teremtenek értékeket, mely által a lakosság minden rétegéhez eljuttatják az értékes zenét, hanem táncművészet és képzőművészet terén is.

Barcson a néptánc oktatás gyökerei az 1975-ös évre nyúlnak vissza. Kiemelkedő szakmai munkájukkal szintén a város kulturális életét gazdagítják, színesítik.

A képzőművészeti ágon folyó nevelő-oktató munka is nagyon magas színvonalú, ezt bizonyítják a versenyeredmények, a rendszeres városi szintű kiállítások, melyek értékesebbé teszik a kulturális életet.

A nevelőtestület rendszeres szereplője az iskolai és társadalmi ünnepségeknek és Barcs határát átlépve is öregbítik a város hírnevét.

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)

Szintén elismerést vehetett át Pandur Mária, akinek egész életútja és munkássága Barcshoz kötődik. Művészeti érdeklődése a rajz és festészet, valamint a zene iránt korán megnyilvánult. Ebben nagy szerepe volt édesanyjának és rajz tanárának, Maróti Lászlónak.

Munkássága során nagy hangsúlyt fektetett a tanuló ifjúság szabad idejének hasznos eltöltésére, érdeklődésük fenntartására. Számukra szakköröket, kézműves foglalkozásokat vezetett.

Nyugdíjazását követően édesanyja festményeiből rendezett kiállításokat és kiadta édesanyja verseit, nóta szövegeit, „Örökül hagyom nektek” címmel.

Ahogy több ideje lett saját festészetével foglalkozni, egyre szorgalmasabban alkotott. Ihletője a természet, a táj, a Dráva völgye, Barcs és környéke. Portrékat és virágcsendéleteket is festett.

Képeit két alkalommal zsűriztette. A pozitív eredmény után bemutatkozott a nyilvánosság előtt is. A festészet mellett énekel a Bárdos Lajos Vegyeskarban és a Barcsi Német Hagyományőrző Egyesület kórusában.

Kitartóan elkötelezett szereplője Barcs kulturális életének.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Aktív iskola - Egészséges táplálkozás hete

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!