Arany Életmű Díjat kapott Szikinger Józsefné

Az idei évben első ízben adtak át elismerést egy egész élet munkájáért az Arany János Általános Iskolában. Az intézmény névadójának születésnapjához kapcsolódó Arany nap ezúttal az iskola fennállásának 45. jubileumi ünnepségének is helyet adott. A gyermekek reggel vettek részt a tanulmányi, komplex vetélkedő eredményhirdetésén, melyet követően egy óriás tortát fogyaszthattak el közösen. Ezután következett az Arany nap ünnepsége, visszaemlékezésekkel és díjátadással.

Az előző években ezen alkalmakkor díjazták egymást, titkos szavazással a pedagógusok, ez az Arany díj, melyet még 1996-ban alapított az intézmény, Cservölgyiné Rácz Ildikó vezetése alatt. Azok a kollégák kaphatták meg, akik pedagógiai munkájukkal, vagy adminisztratív feladataik ellátásával kiérdemelték a pedagógusok felterjesztését és megkapták a tantestület támogatását. Kertainé Horváth Edit, a jelenlegi iskolaigazgató szerkesztőségünknek elmondta, hogy a 2023-2024-es tanévben fogalmazódott meg az Arany Életműdíj lehetősége. Ezt a vezetői egyeztetések alapján azok a kollégák nyerhetik el, akik az intézményben legalább 30 évet tanítottak, dolgoztak. Munkájuk kiemelkedő valamilyen területen; lehet az hátránykompenzáció éppúgy, mint tehetséggondozás, szabadidős feladatok tervezése, szervezése, lebonyolítása, vagy a diákönkormányzat koordinálása, továbbá az adminisztratív területen kiemelkedő munka végzése. A legfontosabb, hogy a kolléga, mind a gyerekekkel, mind a felnőttekkel empatikus legyen és pedagógiai értelemben is kiemelkedő eredményt tudjon felmutatni. Az „Arany Életmű Díjat, 2024. március 01-jén adtuk át tehát először, a díjazott pedig nem más, mint:

Szikinger Józsefné, Ibolya néni, jelenlegi igazgatóhelyettes.

1984-ben, mint pályakezdő tanító kezdte meg munkáját az Arany János Általános Iskolában. Az elmúlt 40 évben mindig a gyerekek érdekében végezte feladatait. Szinte minden iskolai feladatot volt alkalma kipróbálni; Napközis nevelőként segítette a gyerekek képességeinek készségekké fejlődését, továbbá napközis munkaközösség vezetőként irányította kollégái munkáját.

Diákönkormányzat vezetőként szervezete a szabadidős tevékenységeket – nyári táboroztatást, osztálykirándulásokat, farsangokat…

2007. óta fejlesztő pedagógusként segíti tanítványai fejlődését, 2011. márciusától, hosszú éveken keresztül az iskola sajátos nevelési igényű tanulóinak egyedüli mentora volt, aki figyelemmel kísérte előrehaladásukat. A mai napig is óriási energiát fektet az átlagtól eltérő fiatalok képességeihez igazodó fejlesztési tervek kidolgozására és megvalósítására. A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás során összegyűlt tapasztalatokat felhasználva részt vállal az integrált oktatás előkészítésében, továbbá az iskolai tehetséggondozásban. Mentorként a különböző ösztöndíjas programokkal egészen a felső tagozat végéig kíséri figyelemmel a diákjai tovább haladását. SNI munkacsoport vezetőjeként óvodapedagógusokkal, tanítókkal, tanárokkal, A Barcsi Kistérségben kiemelkedő munkát folytatott a TÁMOP 3.3.7 - IPR –Ernyő Programban, melyben gyógypedagógusokkal együttműködve, törekedett az együttnevelés mindennapi megvalósítására. A gyermekek eredményes fejlesztésének intézményegységeken átívelő szakmai segítségnyújtás volt a célja.

Diákjai ugyanakkor sikerrel vettek részt tanulmányi versenyeken, főként vers- és prózamondásban, illetve matematikában. Ő honosította meg a „Medve matekot” iskolánkban.

A 2009-2010-es tanévben a kompetencia alapú matematika oktatás bevezetését vállalta fel.

Több alakalommal vett részt az Apáczai Kiadó Által meghirdetett „Az Év Tanítója” című versenyen, ahol tanórai tervezetei, illetve videokamerával rögzített tanórái a kiadó elismerését vívták ki.

2019. óta intézményvezetőként dolgozik. A tanítás mellett az egyéb vezetői feladatok megoldását is ellátja. Szintén 2019. óta valósítja meg mesterprogramját intézményünkben, amely az átlagostól eltérő képességű tanulókra fókuszál. A hátránykompenzáció mellett a tehetséggondozást is felkarolja.

Szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy tanítói diplomája mellett, mely könyvtár speciálkollégiummal egészült ki, elvégezte a Tanulásban akadályozottak pedagógiája – gyógypedagógiai tanár szakot, majd közoktatási vezető szakvizsgát szerzett.

 

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Gorján Method - egy életmód, mely generációkat inspirál

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!