Célkeresztben Somogy megye fejlődési iránya

Területfejlesztés Kaposvár

Az agrár- és erdészeti termelési láncokat, az élelmiszergazdaságot, az öko- és egészségturizmust valamint az ipari parkok fejlesztését helyezte a következő évek beruházásainak középpontjába Somogy megye – hangzott el szerdán a kaposvári Vármegyeházán rendezett területfejlesztési konferencián.

Zsúfolásig megtelt érdeklődővel a Vármegyeháza nagyterme szerda délelőtt. Az idei év elején elindult uniós költségvetési ciklus Somogyot, ezen belül kiemelten a járásokat, kistérségeket érintő fejlesztéseiről szólt az a területfejlesztési konferencia, melynek nyitóelőadását a megyei közgyűlés elnöke prezentálta.

- Somogy megye, bár számos területen kiváló adottságokkal rendelkezik az elmúlt években kedvezőtlen tendenciákat mutat több gazdasági és társadalmi mutató tekintetében. A csökkenő lakosságszám, az elvándorlási tendenciák, az országos átlagot meghaladó munkanélküliség mellett a romló egy főre jutó GDP mutató, a csökkenő tőkevonzási képesség és az alacsony K+F aktivitás jelzik a beavatkozások fontosságát. Annak ellenére, hogy a megye kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik és komoly élelmiszeripari hagyományokkal bír, kevés feldolgozott, nagy hozzáadott értékű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket állít elő, az agrár-élelmiszer ágazat foglalkoztatási potenciálját nem használják ki. A magas erdősültség kiváló lehetőséget jelentene a faipari ágazatok működésének, az erdészeti termékek túlnyomó része mégis feldolgozatlanul hagyja el a megyét – mondta Gelencsér Attila, aki utóbbit egy példával is bemutatta. Olcsón, hatvanezer forintért adjuk el külföldre a fát, és 25 millióért vesszük meg onnan a magyar fából előállított terméket.

A megyei közgyűlés elnöke a negatív tendenciák megfordítása szempontjából a megyei területfejlesztési koncepció által megfogalmazott legfontosabb átfogó célokat is ismertette:

Kiemelt ezek között is a foglalkoztatási helyzet javítása, a rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése; a természeti erőforrásokat és adottságokat kihasználó, a környezeti értékeket szem előtt tartó gazdaságfejlesztés megvalósítása; a megye belső erőforrásainak fenntartható és hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével; a meglévő területi különbségek tudatos csökkentése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember számára.

Gelencsér Attila kiemelte: prioritást élveznek a következő évek fejlesztései közül azok, melyek az alábbi célokat fogalmazták meg. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése. A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban, és a lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések.

Jakó Gergely megyei közgyűlési alelnök a területfejlesztési folyamatok jelenlegi állásáról számolt be, majd a járások mutatták be terveiket.

Karvalics Ottó a fonyódi polgármester után kezdte prezentációját, melynek során hangsúlyozta: a megye déli részén nem olyan szerencsések a feltételek, mint a Balaton partján, ám a következő évek beruházásai jelentős előrelépést hozhatnak. A barcsi járás területén kiemelt beruházásnak minősül a következő években például a babócsai önkormányzati tulajdonú gyümölcsöskert további fejlesztése, és a település termálvízének hasznosítása, gyógyvízzé nyilvánítása, és az ásványvíz palackozás megvalósítása.

Barcson tervezik a Városgazdálkodási Igazgatóság munkájának kertészeti, növénytermesztési és erdőgazdálkodási tevékenységgel történő kiszélesítését, a termékfeldolgozás és hasznosítás rendszerének kiépítéséhez pedig a szükséges infrastrukturális elemeket is megvalósítanák. A város fontos célkitűzései közé tartozik az ipari park meglévő területének fejlesztése a volt KEMIKÁL területén, az Ipari park bővítésére tervezett terület hasznosítása befektető bevonásával, a volt fűrészüzem (parkettagyár) működésének újraindítása, a Mészégető utcai iparterület - melynek része a volt kenyérgyár, a volt NOVART ipartelep, a volt VOLÁN telephely, a Dráva Tej Kft üzeme, a DRÁVA COOP Zrt. üzemei - hatékonyságának erősítése, a tevékenységi kör bővítése. A nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part közötti területen működő vállalkozások ipari technológiai fejlesztése, új piaci lehetőségek felkutatása – kihasználása.

A környékbeli települések erdészeti szolgáltatást végző vállalkozásai gép és eszközbeszerzése pályázhatnak. A projekt 22 különböző fejlesztést foglal magában, így egy-egy településen több különböző beruházás is megvalósulhat majd.

Somogy megyében 51,25 milliárd forint – megyei keret 21,95, kaposvári 13,9, járási 15,9 milliárd - fejlesztési forrás áll rendelkezésre a következő hét évben. Ezen felül lehet még pályázhatni különböző ágazati programokon belül is.

Eddig 1400 projektötlet érkezett a megyei önkormányzathoz, melynek összértéke több mint 540 milliárd forint.

 

 

 

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Barcs Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. december 21-i ülése

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!