Terepen készítik fel a falugondnokokat a záróvizsgájuk előtt

Július elseje óta a Vármegyeházán zajlik a falugondnokok elméleti képzése. Ezt követően a gyakorlati ismeretek elsajátítása, a terepmunka folytatódik majd – mondta el Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

A 96 óra elméleti és 74 óra gyakorlati tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik. A képzés célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, tanyákon végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére. A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követően szóbeli vizsgával zárul. Írásbeli feladat szeptemberben egy dolgozat elkészítése a településről és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról a megadott szempontok alapján. A szóbeli vizsgán a dolgozat szóban történő megvédése történik meg a képzés végén vizsgabizottság előtt, valamint a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetése kérdések alapján. A gyakorlati vizsga tartalmazza a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint a munkanaplót. Fontos megemlíteni, hogy nem bocsátható vizsgára az, akinek a képzésen igazolatlan hiányzása van, amíg az előadásokat nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelező. Somogyban az eddigi tanterv szerint október közepén vizsgázhatnak a falugondnoki képzésre jelentkezők.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Terasz – DDRF Symphonic Band

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!