Ismét beadható a Bursa Hungarica ösztöndíj

Barcs Város Önkormányzata 2021. évre ismételten kiírja pályázatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra. A fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük, november 5-ig.

A” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben, nappali munkarend szerint folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév támogatását jelenti. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. november 5.

Műsorajánló

Tekintse meg a HÍD TV legfrissebb videóit!

Barcsi Krónika 2021. szeptember 13.

Képújság

Legfrissebb hirdetéseink!